รายละเอียดสินค้า

image image image
image image image

HITACHI ตู้เย็น 4ประตู 16.5คิว อินเวอร์เตอร์ รุ่นHR4N7522DSXTH

 • ความจุ 16.5คิว /466ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

ราคา 26,990 บาท
เหลือเพียง 23,990 บาท
 • ความจุ 16.5คิว /466ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • Selectable Zone สามารถปรับระดับอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บและไลฟ์สไลต์คุณ
 • ระบบกระจายลมเย็นโอบล้อมรอบทิศทาง ช่วยไม่ให้ปริมาณลมเย็นที่จะสัมผัสอาหารโดยตรง
 • ระบบ No Frost Cooling เพิ่มการกระจายลมเย็นจากตู้ด้านหลัง ส่งลมเย็นได้ทั่วชั้นวาง รักษาความสดของอาหาร
 • Dual Sensing Control เซนเซอร์อัจฉริยะ 2จุด ในช่องแช่แข็งและแช่เย็น ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแยกจากกันอย่างอิสระ
 • โหมดแช่แข็งด่วน เพื่อตวามรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งแบบรวดเร็ว
 • ระบบควบคุมความชื้น ปรับโหมดแช่ผักหรือผลไม้ด้วยลิ้นชักควบคุมความชื้น โดยการสไลด์เพื่อเลือกโหมด
 • ช่องแช่ดีไซน์ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ โดยทั้ง 3ช่องแช่ สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อความาสะดวกในการจัดเก็บ
 • แผงควบคุมระบบสัมผัส ปรับเปลี่ยนการทำงานได้ง่ายเพียงสัมผัส ง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ไฟ LED ส่องสว่างอย่างทั่วถึงและประหยัดพลังงานภายในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
 • ช่องแช่น้ำแข็งแบบถาดบิดหมุน ปรับเลื่อนได้
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

HITACHI ตู้เย็น 4ประตู 16.5คิว อินเวอร์เตอร์ รุ่นHR4N7522DSXTH

image image image
image image image

 • ความจุ 16.5คิว /466ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

ราคา 26,990 บาท
เหลือเพียง 23,990 บาท
 • ความจุ 16.5คิว /466ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • Selectable Zone สามารถปรับระดับอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บและไลฟ์สไลต์คุณ
 • ระบบกระจายลมเย็นโอบล้อมรอบทิศทาง ช่วยไม่ให้ปริมาณลมเย็นที่จะสัมผัสอาหารโดยตรง
 • ระบบ No Frost Cooling เพิ่มการกระจายลมเย็นจากตู้ด้านหลัง ส่งลมเย็นได้ทั่วชั้นวาง รักษาความสดของอาหาร
 • Dual Sensing Control เซนเซอร์อัจฉริยะ 2จุด ในช่องแช่แข็งและแช่เย็น ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแยกจากกันอย่างอิสระ
 • โหมดแช่แข็งด่วน เพื่อตวามรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งแบบรวดเร็ว
 • ระบบควบคุมความชื้น ปรับโหมดแช่ผักหรือผลไม้ด้วยลิ้นชักควบคุมความชื้น โดยการสไลด์เพื่อเลือกโหมด
 • ช่องแช่ดีไซน์ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ โดยทั้ง 3ช่องแช่ สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อความาสะดวกในการจัดเก็บ
 • แผงควบคุมระบบสัมผัส ปรับเปลี่ยนการทำงานได้ง่ายเพียงสัมผัส ง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ไฟ LED ส่องสว่างอย่างทั่วถึงและประหยัดพลังงานภายในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
 • ช่องแช่น้ำแข็งแบบถาดบิดหมุน ปรับเลื่อนได้
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี