รายละเอียดสินค้า

image
image

HITACHI ตู้เย็น Side By Side 18.5คิว อินเวอร์เตอร์ รุ่น HRSN9552DDXTH

 • ความจุ 18.5คิว /525ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • หน้าปัดควบคุมแบบกระจก
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

ราคา 25,990 บาท
เหลือเพียง 23,490 บาท
 • ความจุ 18.5คิว /525ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • ระบบกระจายลมเย็นโอบล้อมรอบทิศทาง ช่วยไม่ให้ปริมาณลมเย็นที่จะสัมผัสอาหารโดยตรง
 • ระบบ No Frost Cooling เพิ่มการกระจายลมเย็นจากตู้ด้านหลัง ส่งลมเย็นได้ทั่วชั้นวาง รักษาความสดของอาหาร
 • Dual Sensing Control เซนเซอร์อัจฉริยะ 2จุด ในช่องแช่แข็งและแช่เย็น ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแยกจากกันอย่างอิสระ
 • โหมดแช่แข็งด่วน เพื่อตวามรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งแบบรวดเร็ว
 • ระบบควบคุมความชื้น ปรับโหมดแช่ผักหรือผลไม้ด้วยลิ้นชักควบคุมความชื้น โดยการสไลด์เพื่อเลือกโหมด
 • ช่องแช่ดีไซน์ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ โดยทั้ง 3ช่องแช่ สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อความาสะดวกในการจัดเก็บ
 • หน้าปัดควบคุมแบบกระจก
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้ปิดประตู
 • ช่องแช่น้ำแข็งแบบถาดบิดหมุน
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

HITACHI ตู้เย็น Side By Side 18.5คิว อินเวอร์เตอร์ รุ่น HRSN9552DDXTH

image
image

 • ความจุ 18.5คิว /525ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • หน้าปัดควบคุมแบบกระจก
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี

ราคา 25,990 บาท
เหลือเพียง 23,490 บาท
 • ความจุ 18.5คิว /525ลิตร
 • ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงาน
 • ระบบกระจายลมเย็นโอบล้อมรอบทิศทาง ช่วยไม่ให้ปริมาณลมเย็นที่จะสัมผัสอาหารโดยตรง
 • ระบบ No Frost Cooling เพิ่มการกระจายลมเย็นจากตู้ด้านหลัง ส่งลมเย็นได้ทั่วชั้นวาง รักษาความสดของอาหาร
 • Dual Sensing Control เซนเซอร์อัจฉริยะ 2จุด ในช่องแช่แข็งและแช่เย็น ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแยกจากกันอย่างอิสระ
 • โหมดแช่แข็งด่วน เพื่อตวามรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งแบบรวดเร็ว
 • ระบบควบคุมความชื้น ปรับโหมดแช่ผักหรือผลไม้ด้วยลิ้นชักควบคุมความชื้น โดยการสไลด์เพื่อเลือกโหมด
 • ช่องแช่ดีไซน์ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ โดยทั้ง 3ช่องแช่ สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อความาสะดวกในการจัดเก็บ
 • หน้าปัดควบคุมแบบกระจก
 • ชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้ปิดประตู
 • ช่องแช่น้ำแข็งแบบถาดบิดหมุน
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10ปี ระบบไฟฟ้า 1ปี