สินค้า

Close

คำนวณ BTU เครื่องปรับอากาศ

กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)

ขนาดห้องที่คำนวณ

 ตารางเมตร


ห้องที่ไม่โดนแดด

ขนาดที่เหมาะสม
 

ห้องที่โดนแดดจัด

ขนาดที่เหมาะสม
 

*สำหรับห้องที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้า ไม่เกิน 2.8 เมตร เท่านั้น
*สำหรับห้องที่ไม่ใช่กระจกรอบด้านเท่านั้น
*การคำนวณข้างต้นเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขนาด BTU แอร์ที่เหมาะสมอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม